Informacja o wynikach naboru - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Placówka SG w Rutce-Tartak

Stanowisko: starszy referent

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Renata BUJNOWSKA zam. Suwałki

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: pomoc kucharza

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Alicja CZYŻEWSKA zam. Wasilków

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Pion Głównego Księgowego

Stanowisko: specjalista do spraw zamówień publicznych

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Anna JAROSZEWICZ zam. Białystok

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: inspektor do spraw ewidencji mienia

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Renata WYSOCKA, zam. Białystok

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: Placówka SG w Narewce

Stanowisko: dozorca - sprzątaczka

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Irena PAŃKOWSKA, zam. Narewka

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: inspektor do spraw księgowości

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: starszy referent do spraw planowania żywienia

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: pomoc kucharza

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: rezygnacja kandydata

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: gospodarz obiektu

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: rezygnacja kandydata

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Wydział Ochrony Informacji

Stanowisko: starszy referent do spraw kancelaryjnych

Status naboru: nabór zakończony wyborem kandydata

Wynik naboru: Marta MAJ, zam. Białystok

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Pion Głównego Księgowego Sekcja Rachuby i Płac

Stanowisko: starszy księgowy

Status naboru: nabór zakończony wyborem kandydata

Wynik naboru: Joanna PISZCZATOWSKA, zam. Kleosin

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Wydział Techniki i Zaopatrzenia    

Stanowisko: gospodarz obiektu

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: brak ofert kandydatów do pracy na ww. stanowisku

 

 

Informacja o wynikach naboru zewnętrznego z dnia 01.08.2018 r. na stanowisko:

Starszy magazynier Sekcji Techniki Specjalnej w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100.

Wyniki naboru: Nabór zakończony wyborem kandydata

Wybrane osoby: BRYCZKOWSKI Maciej zam. w Sokółce

 

 

Informacja o wynikach naboru zewnętrznego z dnia 25.07.2018 r. na stanowisko:

Pomoc kucharza Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100.

Wyniki naboru: Nabór zakończony wyborem kandydatki

Wybrane osoby: POŚWIĄTNA Joanna zam. Białystok

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​ Wydział Kontroli      

Stanowisko: specjalista do spraw bhp

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Robert POLAK, zam. Białystok

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​ Wydział Ochrony Informacji         

Stanowisko: starszy referent do spraw dokumentacji niejawnej

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Magdalena BRANT, zam. Białystok

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​Służba Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku               

Stanowisko: starsza pielęgniarka

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Urszula KAŹMIERCZAK, zam. Białystok

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: ​ Wydział Łączności i Informatyki                          

Stanowisko: starszy technik do spraw radiowych

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: oferty kandydatów/kandydatek nie spełniły wymogów formalnych

Metryczka

Data publikacji 14.11.2014
Data modyfikacji 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Alina Grygorowicz
Osoba modyfikująca informację:
Alina Grygorowicz
do góry