Informacja o wynikach naboru - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komórka organizacyjna:  Wydział Kadr i Szkolenia

Stanowisko: starszy technik

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Julitta MAZUR, zam. Wasilków            

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komórka organizacyjna: Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowiskosprzątaczka

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru:  Elżbieta NIKICIUK zam. w Białymstoku

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna:  Wydział Łączności i Informatyki

Stanowisko: starszy technik do spraw zaopatrzenia

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Piotr URBAN zam. w Białymstoku

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komórka organizacyjna: Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: mechanik samochodowy

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru:  nierozstrzygnięty z powodu braku ofert

 

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Informacji 

Stanowisko: starszy referent do spraw kancelaryjnych

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Dorota DOBREŃCZYK zam. w Wasilkowie

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komórka organizacyjna:  Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Stanowisko: rzemieślnik specjalista – malarz-murarz

Status naboru: nabór zakończony

Wynik naboru: Dariusz TUROWSKI zam. Białystok

Metryczka

Data publikacji 31.07.2019
Data modyfikacji 05.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Giermaniuk
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Giermaniuk
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Giermaniuk
do góry