Skargi i wnioski - SKARGI I WNIOSKI - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI I WNIOSKI

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:

 

KOMENDANT PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ul. Bema 100, 15 - 370 Białystok

poniedziałek w godz.  12:00 – 14:00

 

FUNKCJONARIUSZE WYDZIAŁU KONTROLI

wtorek w godz. 09:45 – 17:45

środa, czwartek, piątek w godz. 07:45 – 15:45

 

KOMENDANCI PLACÓWEK STRAŻY GRANICZNEJ

Komendanci Placówek Straży Granicznej przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 oraz dodatkowo w poniedziałki w godzinach: 15:00 – 17:00.

 

Skargi na działalność Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej należy kierować na adres pocztowy:

Podlaski Oddział SG

ul. Bema 100

15-370 Białystok

lub adres elektroniczny: posg@strazgraniczna.pl lub wk.posg@strazgraniczna.pl

lub za pośrednictwem ePUAP

 

lub na adresy pocztowe Placówek Straży Granicznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
które można odnaleźć w załącznikach do strony .

 

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

 

UWAGA! Zgodnie z  § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46)
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane teleadresowe Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2011
Data modyfikacji 09.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Alina Grygorowicz

Nawigacja

do góry